Bộ phận hỗ trợ Tài khoản và Xác minh Tôi phải làm gì nếu tôi không thể tải tài liệu lên?

Tôi phải làm gì nếu tôi không thể tải tài liệu lên?

• Nếu bạn không thể tải tài liệu lên, vui lòng kiểm tra xem bạn đã điền tất cả thông tin cần thiết trước khi tải tài liệu lên chưa.

• Kiểm tra xem bạn đã tải lên tất cả các tài liệu cần thiết chưa.

• Kiểm tra kích thước và định dạng của tài liệu. Không thể tải lên tài liệu trên 5mb.

• Thử chụp bản sao/hình ảnh mới của các tài liệu. Chúng tôi cần bản sao được hiển thị rõ ràng.

• Liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng

Cập nhật lần cuối: 29/03/2023

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?

Bài viết hữu ích khác

Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?

BITmarkets | Customer support
Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.