Bộ phận hỗ trợ Gửi tiền và Rút tiền Fiat Deposit & Withdrawal Fees

Fiat Deposit & Withdrawal Fees

Please be aware that any fiat deposits and withdrawals are subject to a bank charge / remittance fee / transfer fee. The intermediary banks, not BITmarkets, are responsible for the appropriate fee.

 

Network

Currency

Min Deposit

Max Deposit

Deposit Fee

Min Withdrawal

Withdrawal Fee

SWIFT

USD

$150

N/A

$25 (only if under $999)

$250

2.50% (min. fee $150)

EUR

EUR 30

N/A

EUR 30

EUR 100

EUR 10 + 2.5%

SEPA

EUR

EUR 20

N/A

EUR 10 + 0.2%

EUR 100

EUR 10 + 2.5%

EUR

EUR 30

N/A

FREE

EUR 100

EUR 10 + 2.5%

Credit Card (Mobilum)

USD

$250

$2,000

3.80% (min.fee 2 USD)

N/A

N/A

Credit Card (Virtual Pay)

USD

$10

$5,000

5.50%

N/A

N/A

RupeePay

INR

₹ 500

₹ 30,000

7%

N/A

6.50%

deluxepay365

₹ 8,000

₹ 1,000,000

5%

N/A

3.75%

growpayments

₹ 8,000

₹ 1,000,000

5%

N/A

3.50%

VNPAY

IDR

Rp350,000

Rp500,000,000

5%

N/A

1.50%

MYR

RM10

RM50,000

5%

N/A

1.50%

VND

VND 100,000

VND 1,000,000,000

5%

N/A

1.50%

 

Cập nhật lần cuối: 18/10/2023

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?

Bài viết hữu ích khác

Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?

BITmarkets | Customer support
Tham gia

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% hoa hồng giao dịch của bạn bè bạn và 5% thu nhập của bạn bè bạn.