Về BITmarkets

99.9 %

Giữ tiền trong Ví lạnh

Gần 0

Thời gian ngừng hoạt động gần như bằng không với các bản nâng cấp hấp dẫn

1 triệu +

(Các) yêu cầu lệnh

Hoàn toàn tự lưu trữ

Cơ sở hạ tầng

Đội ngũ đại diện

Peter Sumer

Peter Sumer

CEO

Tai Peckol

Tai Peckol

Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh

Ágnes Brányik

Ágnes Brányik

Area Manager East Africa

Maria Boulogeorgou

Maria Boulogeorgou

Quản lý khu vực Nam Âu

Adewale Adeyeye

Adewale Adeyeye

Area Manager West Africa

Ali Daylami

Ali Daylami

Trưởng bộ phận Phân tích dữ liệu

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

Trưởng bộ phận Dịch vụ khách hàng

Tomáš Krejči

Tomáš Krejči

Giám đốc quan hệ khách hàng

Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông

Chúng tôi tự hào về sự hợp tác của chúng ta

Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.