Về BITmarkets

BITmarkets mang đến một cách tiếp cận mới để trao đổi tiền mã hoá cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Chúng tôi mở rộng tối đa các thị trường tiền mã hoá hiện có cho tất cả mọi người và ở khắp mọi nơi. Ý của chúng tôi không chỉ là khả năng tiếp cận giao dịch đơn giản thông qua ứng dụng hoặc trang web. Mà chúng tôi hướng tới việc áp dụng rộng rãi tiền mã hoá bằng cách làm cho nó trở nên đơn giản, an toàn và đáng tin cậy.

Chúng tôi vượt xa dịch vụ khách hàng cơ bản bằng cách cung cấp đường dây trợ giúp với hơn 15 ngôn ngữ hoạt động không ngừng để đảm bảo các nhà giao dịch có thể hưởng lợi đầy đủ từ nhiều loại sản phẩm và tính năng.

Chúng tôi cố gắng tích hợp các tài sản kỹ thuật số với cơ sở hạ tầng thế giới tài chính hiện có, tận dụng sự phân cấp của tiền mã hoá để tăng sự thuận tiện và khả năng tiếp cận. Sàn giao dịch BITmarkets được kết hợp bởi một tập hợp các dịch vụ tài chính bổ sung cho nhau và cùng nâng cao trải nghiệm tài chính cá nhân và chuyên nghiệp của bạn.

99.9 %

Giữ tiền trong Ví lạnh

Gần 0

Thời gian ngừng hoạt động gần như bằng không với các bản nâng cấp hấp dẫn

1 triệu +

(Các) yêu cầu lệnh

Hoàn toàn tự lưu trữ

Cơ sở hạ tầng

Đội ngũ điều hành của chúng tôi

Maria Apogeni

Maria Apogeni

Tổng giám đốc

Dimitris Karoukis

Dimitris Karoukis

Trưởng bộ phận blockchain

Đội ngũ đại diện

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

Head of Client Service

Michal Bartak

Michal Bartak

Head of Business Development

Ali Daylami

Ali Daylami

Head of Data Analytics

Tomáš Krejči

Tomáš Krejči

Account Director