Icon

Token platform-native hoàn toàn mới của chúng tôi hiện đã sẵn sàng cho public sale. Xem thêm

Về BITmarkets

99.9 %

Giữ tiền trong Ví lạnh

Gần 0

Thời gian ngừng hoạt động gần như bằng không với các bản nâng cấp hấp dẫn

1 triệu +

(Các) yêu cầu lệnh

Hoàn toàn tự lưu trữ

Cơ sở hạ tầng

Đội ngũ đại diện

Peter Sumer

Peter Sumer

CEO

Tai Peckol

Tai Peckol

Head of Business Development

Ágnes Brányik

Ágnes Brányik

Area Manager East Africa

Maria Boulogeorgou

Maria Boulogeorgou

Area Manager Southern Europe

Adewale Adeyeye

Adewale Adeyeye

Area Manager West Africa

Ali Daylami

Ali Daylami

Head of Data Analytics

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

Head of Client Service

Tomáš Krejči

Tomáš Krejči

Account Director

Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông

Chúng tôi tự hào về sự hợp tác của chúng ta

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau