Sổ lệnh "tất cả trong một"

BITmarkets | All-In-One Order Book

The order book is where all buy and sell orders for a trading air are collected and matched. Normally, every trading pair has its own order book; that means if you trade BTC/USD, you access a different order book than users trading BTC/JPY which may have little liquidity.

BITmarkets kết hợp các lệnh mua và bán cho tất cả các cặp giao dịch của từng thị trường chính trong một sổ lệnh. Điều đó có nghĩa là mức giá tốt hơn và lợi nhuận cũng tốt hơn cho bạn.

Làm thế nào để bạn hưởng lợi từ điều này?

Thanh khoản cao hơn

Như người ta thường nói, thanh khoản sinh ra thanh khoản. Tận dụng tỷ lệ fill cao hơn và cơ hội chênh lệch giá, cũng như khả năng khám phá giá tốt hơn trên tất cả các thị trường.

Mức giá hợp lý hơn

Giao dịch một cặp giao dịch ít được sử dụng của một tài sản không còn khiến bạn gặp bất lợi về giá. Tận hưởng các thị trường hiệu quả về giá với mức chênh lệch thấp hơn.

Đa dạng hơn

Dễ dàng chuyển đổi giữa các loại tiền định giá chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản và giao dịch giữa các loại tiền pháp định, tài sản tiền mã hoá và stablecoin.

Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.