Giáo dục Bảng thuật ngữ coin

Bảng thuật ngữ Coin

Thế giới tiền mã hoá có ngôn ngữ riêng của nó. Dưới đây là các thuật ngữ phổ biến nhất được giải thích.

Tất cả

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

P

R

S

T

U

W

{{ group[0].alias }}

{{ word.name }}

Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.