Bộ phận hỗ trợ Giao dịch Kích thước Lot là gì?

Kích thước Lot là gì?

Kích thước Lot (tính theo số lượng hợp đồng) là đơn vị giao dịch tối thiểu và đơn vị vị thế tối thiểu của hợp đồng. Số lượng đặt hàng và quy mô vị thế cần phải là bội số chính xác của Kích thước Lot của hợp đồng. Số lượng đặt hàng không phải là bội số của Kích thước Lot sẽ bị từ chối. Vui lòng tham khảo trang thông số kỹ thuật của từng hợp đồng để biết Kích thước Lot của từng hợp đồng.

Cập nhật lần cuối: 03/02/2023

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?

Bài viết hữu ích khác

Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?

BITmarkets | Customer support
Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.