Bộ phận hỗ trợ Giao dịch Giá thanh toán được tính như thế nào?

Giá thanh toán được tính như thế nào?

Giá thanh toán là giá thanh toán hợp đồng tương lai. Để tránh thao túng giá, BITmarkets sử dụng mức trung bình trong một khoảng thời gian trước khi thanh toán và khung thời gian này có thể thay đổi tùy theo công cụ. Vui lòng tham khảo đặc tả của từng hợp đồng mà bạn muốn giao dịch.

Cập nhật lần cuối: 03/02/2023

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?

Bài viết hữu ích khác

Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?

BITmarkets | Customer support
Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.