Bộ phận hỗ trợ Bắt đầu Tôi có thể xem số dư của mình ở đâu?

Tôi có thể xem số dư của mình ở đâu?

Bạn có thể xem số dư của mình bằng cách đi tới . Tùy thuộc vào nơi bạn có số dư, bạn có thể kiểm tra Ví spot, Ví ký quỹ, hay Ví hợp đồng tương lai của mình.

Cập nhật lần cuối: 03/02/2023

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?

Bài viết hữu ích khác

Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?

BITmarkets | Customer support
Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.