Bộ phận hỗ trợ Bắt đầu Tôi có thể hủy tài khoản của mình với BITmarkets bằng cách nào?

Tôi có thể hủy tài khoản của mình với BITmarkets bằng cách nào?

Trước tiên, bạn sẽ cần rút tất cả số tiền của mình, có thể là tiền pháp định hoặc tiền mã hoá. Sau đó bạn có thể yêu cầu hủy tài khoản bằng cách gửi yêu cầu tới [email protected]. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email sau khi chúng tôi huỷ nó.

Cập nhật lần cuối: 03/02/2023

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?

Bài viết hữu ích khác

Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?

BITmarkets | Customer support
Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.