Academy Bảng thuật ngữ coin

Bảng thuật ngữ Coin

Thế giới tiền mã hoá có ngôn ngữ riêng của nó. Dưới đây là các thuật ngữ phổ biến nhất được giải thích.

Tất cả

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

P

R

S

T

U

W

{{ group[0].alias }}

{{ word.name }}