Thị trường

Vốn hóa thị trường tiền mã hoá toàn cầu là 2,571,090,100,557.50 USD,

a +0.9% trong ngày qua.