Najdôležitejšie informácie a aktualizácie

Naši analytici vám pravidelne prinášajú odborné trendy a analýzy na zlepšenie vášho obchodovania. Dôležité aktualizácie, ako sú nové ponuky, funkcie, produkty a ďalšie - buďte informovaní o najnovšom dianí na BITmarkets a krypto scéne.

Walter A. Marqués Vungi

Walter A. Marqués Vungi

Analyst

Profesionálny obchodník s viac ako 5-ročnými skúsenosťami na finančných trhoch. Ziskový je od roku 2019 a od svojich 22 rokov spravuje viac ako 500-tisíc obchodných portfólií.

Ali Daylami

Ali Daylami

Head of Data Analytics

Viac ako 6 rokov odborných skúseností s analýzou kryptografických údajov a tradičných finančných trhov so zameraním na skúmanie prevládajúcich trhových trendov.

Analýzy od našich odborníkov

Zobraziť všetko

Crypto Studies for insightful reading

Trendy, ktoré treba sledovať

Zobraziť všetko

Blog od ľudí z BITmarkets

Zobraziť všetko

Zostaňte v obraze s

BITmarkets | Logo

| News

Horúce trendy a najnovšie správy z kryptoscény. Informácie v reálnom čase, kvalitný obsah.