Bộ phận hỗ trợ Giao dịch Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán tiền mã hoá ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn mua chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn, và lệnh giới hạn bán chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn. Lệnh giới hạn không được bảo đảm để thực hiện.

Cập nhật lần cuối: 03/02/2023

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?

Bài viết hữu ích khác

Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?

BITmarkets | Customer support
Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.