Bộ phận hỗ trợ FAQ BITmarkets có cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại địa phương cho khách hàng không?

BITmarkets có cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại địa phương cho khách hàng không?

Chúng tôi đang cố gắng cung cấp hỗ trợ địa phương nhiều nhất có thể. Hiện tại chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ địa phương hóa cho các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Séc, tiếng Slovak, tiếng Hy Lạp, tiếng Hungary, tiếng Slovenia, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ukraina.

Cập nhật lần cuối: 03/02/2023

Tags

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?

Bài viết hữu ích khác

Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?

BITmarkets | Customer support
Tham gia

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% hoa hồng giao dịch của bạn bè bạn và 5% thu nhập của bạn bè bạn.