Bộ phận hỗ trợ Gửi tiền và Rút tiền Làm cách nào để gửi tiền bằng Chuyển khoản ngân hàng?

Làm cách nào để gửi tiền bằng Chuyển khoản ngân hàng?

Để gửi chuyển khoản ngân hàng, trước tiên chúng tôi sẽ phải xác minh tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi bảng sao kê ngân hàng và bằng chứng về nguồn tiền. Sau khi xác minh, bạn sẽ tạo yêu cầu gửi tiền trong khu vực của mình bằng cách chọn FIAT – SWIFT và chọn số tiền bạn muốn gửi. Sau khi yêu cầu được tạo, bạn sẽ nhận được hướng dẫn thanh toán trên email của mình. Vui lòng đảm bảo rằng bạn nhập số tham chiếu trong hướng dẫn thanh toán của mình. Nếu ngân hàng của bạn cần mục đích thanh toán, hãy nhập đầu tư.

Cập nhật lần cuối: 29/03/2023

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?

Bài viết hữu ích khác

Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?

BITmarkets | Customer support
Join

Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.