What is makerdao protocol

Giao dịch
> 3 phút đọc
What is makerdao protocol

MakerDAO is an Ethereum-based platform that creates the Dai algorithmic stablecoin, which is soft-pegged to the USD. The Maker Protocol allows you to redeem Dai in exchange for collateral in the form of Ethereum-based tokens. The company was founded in 2015, and it was one of the first to forego ICO investment in favour of concentrating on long-term product development. MakerDAO has grown into a foundational component of decentralized finance as an early adopter and pioneer in the Ethereum ecosystem (DeFi). Dai is now available on over 400 platforms, and the protocol has approximately $2 billion in value locked in as of October 2020. The establishment of a fully decentralized stable store of wealth with which to transact is MakerDAO's innovative contribution to DeFi. DeFi customers can choose from a variety of stablecoins, such as Bitfinex's Tether (USDT), Gemini's Gemini Dollar (GUSD), and Coinbase's USD Coin (USDC). These stablecoins, on the other hand, are issued and regulated by a centralized authority in charge of asset reserves and issuance.

In asset-backed stablecoins, MakerDAO provides a totally decentralized alternative. No single entity controls the protocol's issuance, and anybody may use it to redeem or loan Dai. Holders of the MKR governance token, who vote on protocol management via the Maker decentralized autonomous organization, rule the protocol instead (DAO). The DAO votes on system improvements such as fee adjustments and the addition of loans with different types of collateral. Dai is far from the only decentralized stablecoin alternative, but it is by far the most liquid and widely used.

Since its inception in 2017, MakerDAO has suffered market conditions that have caused its value to diverge from the US dollar at times. In March 2020, for example, Dai's price soared to $1.10 during a period of high market volatility. Demand for Dai and other stablecoins has also increased as a result of the popularity of yield farming. For the majority of cryptocurrencies, increasing asset value is always a good thing. It's a clue that the protocol isn't working correctly for an algorithmic stablecoin like Dai. MakerDAO has since built a monetary lever system in order to reduce future risk. Nonetheless, Dai is an important part of DeFi's infrastructure, and MakerDAO is a mainstay of Ethereum development.

Any discussion of MakerDAO and its capabilities would undoubtedly conclude with a discussion of its applications. Crypto lending functionality is one of Maker protocol's most obvious use applications. The Maker system, as well as its stablecoin DAI, provide a useful foundation for the creation of alternative DeFi protocols. DAI stablecoin is used by global organizations like UNICEF to raise funds for blockchain-based open-source initiatives in social projects. Uniswap and Outlet are two other significant practical DeFi applications supported by the Maker ecosystem. Furthermore, the gaming industry applications of MakerDAO can aid in the generation of tokenized in-game assets.

© 2023 BITmarkets. All rights reserved.
Dark mode
Light mode

🍪 Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ, truy cập và xử lý dữ liệu cá nhân nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Bằng cách nhấp vào Chấp nhận cookie, bạn đồng ý lưu trữ tất cả cookie và đảm bảo hiệu suất trang web tốt nhất. Bạn có thể sửa đổi tùy chọn cookie hoặc rút lại sự đồng thuận bằng cách nhấp vào Cài đặt cookie. Để tìm hiểu thêm về cookie và mục đích của chúng, hãy đọc Chính sách Cookie and Chính sách quyền riêng tư

Cài đặt cookie


Quản lý cookie


Cookies là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ cho phép chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhận dạng độc nhất trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Cookie thường hoạt động bằng cách chỉ định một số duy nhất cho thiết bị của bạn và được lưu trữ trên trình duyệt của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập cũng như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các trang web đó. Theo thuật ngữ cookie, các công nghệ khác như SDK, pixel và bộ nhớ cục bộ sẽ được xem xét.


Nếu được kích hoạt

Chúng tôi có thể nhận ra bạn là khách hàng và cho phép các dịch vụ, nội dung và quảng cáo tùy chỉnh, hiệu quả của dịch vụ và nhận dạng thiết bị để tăng cường bảo mật.
Chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn dựa trên phiên làm việc trước
Chúng tôi có thể theo dõi tuỳ chọn của bạn và cá nhân hóa các dịch vụ
Chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất của trang web.


Nếu vô hiệu hóa

Chúng tôi sẽ không thể nhớ các phiên trước của bạn, điều đó sẽ không cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web theo tùy chọn của bạn
Một số tính năng có thể không khả dụng và trải nghiệm người dùng bị giảm khi không có cookies


Rất cần thiết có nghĩa là không thể cung cấp các chức năng thiết yếu của trang web nếu không sử dụng chúng. Vì những cookie này rất cần thiết để các tính năng và dịch vụ của trang web hoạt động bình thường và an toàn, nên bạn không thể từ chối sử dụng những công nghệ này. Bạn vẫn có thể chặn chúng trong trình duyệt của mình, nhưng nó có thể khiến các tính năng cơ bản của trang web không hoạt động.

  • Đặt tùy chọn quyền riêng tư
  • Đăng nhập an toàn
  • Bảo mật kết nối trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ
  • Điền biểu mẫu

Các công nghệ theo dõi hiệu suất và phân tích để phân tích cách bạn sử dụng trang web.

  • Trang được xem nhiều nhất
  • Tương tác với nội dung
  • Phân tích lỗi
  • Thử nghiệm và đo lường hiệu quả các thiết kế khác nhau

Trang web có thể sử dụng các công nghệ quảng cáo và marketing của bên thứ ba.

  • Quảng bá dịch vụ của chúng tôi trên các nền tảng và trang web khác
  • Đo mức độ hiệu quả của các chiến dịch của chúng tôi

Quản lý Cookies


Tài sản tiền mã hoá là tài sản không được kiểm soát, phi tập trung và có tính biến động cao kéo theo nhiều rủi ro đáng kể và bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư.

Kiểm tra Công bố rủi ro để biết thông tin chi tiết về các rủi ro.