Βιβλίο Παραγγελιών All-in-one

BITmarkets | All-In-One Order Book

Το βιβλίο παραγγελιών είναι εκεί όπου όλες οι εντολές αγοράς και πώλησης για ένα ζεύγος συναλλαγών συλλέγονται και αντιστοιχίζονται. Κανονικά, κάθε ζεύγος συναλλαγών έχει δικό του βιβλίο παραγγελιών, αυτό σημαίνει ότι εάν κάνετε συναλλαγή BTC/USD, έχετε πρόσβαση σε διαφορετικό βιβλίο παραγγελιών από τους χρήστες που διαπραγματεύονται BTC/JPY, το οποίο μπορεί να έχει μικρή ρευστότητα.

Το BITmarkets συνδυάζει τις εντολές αγοράς και πώλησης για όλα τα ζεύγη συναλλαγών κάθε κύριας αγοράς σε ένα βιβλίο παραγγελιών. Αυτό σημαίνει καλύτερη τιμολόγηση και επίσης καλύτερα κέρδη για εσάς.

Πώς επωφελείστε από αυτό;

Βαθιά Ρευστότητα

Η ρευστότητα γεννά ρευστότητα, όπως λένε. Επωφεληθείτε από υψηλότερα ποσοστά πλήρωσης και ευκαιρίες αρμπιτράζ, καθώς και καλύτερη ανακάλυψη τιμών σε όλες τις αγορές.

Δικαιότερη Τιμολόγηση

Η διαπραγμάτευση του λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενου ζεύγους συναλλαγών ενός περιουσιακού στοιχείου δε σας θέτει πλέον σε μειονεκτική θέση ως προς την τιμή. Απολαύστε οικονομικά αποδοτικές αγορές με πιο αυστηρά spread.

Μεγαλύτερη Ποικιλία

Μετακινηθείτε εύκολα μεταξύ νομισμάτων προσφοράς με ένα απλό κλικ και πραγματοποιήστε συναλλαγές μεταξύ νομισμάτων fiat, περιουσιακών στοιχείων crypto και stablecoins.

Join

Δοκιμάστε να προσκαλέσετε τους φίλους σας και να κερδίσετε μαζί

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.