Νέα Ανάλυση Η SUI ανεβαίνει στα ύψη το 2024

Η SUI ανεβαίνει στα ύψη το 2024

February 7, 2024 Ανάλυση
BITmarkets | Η SUI ανεβαίνει στα ύψη το 2024

Η SUI έχει διαγράψει μια πορεία επιτυχίας, καθώς καταγράφει υψηλότερες τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της επικρατούσας ανοδικής της πορείας.

Οι τεχνικές μας αναγνώσεις υποδηλώνουν ότι υπάρχει περισσότερη ανάπτυξη που ενδεχομένως να έρθει για τον SUI.

Χρονοδιάγραμμα 4 ωρών

SUI1.1

SUIUSD - Χρονοδιάγραμμα 4 ωρών

Αναλύοντας το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών αποκαλύπτονται σαφείς ανοδικές δομές της αγοράς για το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. Η τρέχουσα τιμή έχει ξεπεράσει τις πτωτικές υποδομές που συνήθως συνδέονται με διορθώσεις στο πλαίσιο μιας ανοδικής τάσης της αγοράς.

Ένας βασικός δείκτης που σηματοδοτεί το τέλος της διόρθωσης και τη δυνητική συνέχιση της ανοδικής κίνησης είναι ο σχηματισμός του BISI: Buy-side Imbalance, Sell-side Inefficiency (σημειωμένος στο διάγραμμα ως μπλε ζώνη). Η τιμή έχει δοκιμάσει αυτή τη ζώνη δύο φορές, ανταποκρινόμενη σταθερά θετικά.

Σε αυτό το σενάριο, είναι σκόπιμο να εισάγουμε θέσεις αγοράς εντός της ζώνης BISI, με κριτήριο να μην υποχωρήσει η τιμή και να κλείσει κάτω από τον υπο-πυθμένα των δομών διόρθωσης.

Ο πυθμένας αυτός ευθυγραμμίζεται με τα επίπεδα Fibonacci του 0,295 και του 0,21. Σε περίπτωση που σημειωθεί μια τέτοια πτώση, η τιμή μπορεί να στοχεύσει σε χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας, ιδίως κάτω από τον αρχικό πυθμένα της ανοδικής δομής στα 1,3 δολάρια.

Ο αρχικός στόχος θα ήταν τα σχετικά ίσα υψηλά, όπου συγκεντρώνεται και η ρευστότητα. Δεδομένης της επικρατούσας ανοδικής τάσης, οι έμποροι ή οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διατηρήσουν αυτή τη συναλλαγή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αλλά είναι ζωτικής σημασίας να προσαρμόσουν ανάλογα τις εντολές stop-loss για να μετριάσουν τον κίνδυνο και να προστατεύσουν τα δεδουλευμένα κέρδη.

ΜΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Sui

Το κρυπτονόμισμα Sui αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή στην τεχνολογία blockchain, με στόχο την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στον ψηφιακό χώρο, όπως η επεκτασιμότητα, η ασφάλεια και η αποκέντρωση.

Σχεδιασμένο να διευκολύνει ταχύτερες, ασφαλέστερες και αποδοτικότερες συναλλαγές, το Sui επιδιώκει να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η συμφόρηση του δικτύου και τα υψηλά τέλη που επικρατούν σε πολλές υπάρχουσες αλυσίδες μπλοκ.

Εφαρμόζει καινοτόμες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων νέων αλγορίθμων συναίνεσης και μιας αρχιτεκτονικής που ενισχύει την επεκτασιμότητα και τη διαλειτουργικότητα σε διάφορες αλυσίδες μπλοκ.

Με την πολλά υποσχόμενη τεχνολογία του και τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στις αλληλεπιδράσεις με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, το Sui κερδίζει γρήγορα την προσοχή της κοινότητας των κρυπτογράφων, αναδεικνυόμενο σε ένα από τα πιο προσεκτικά παρακολουθούμενα έργα του κλάδου.

Join

Δοκιμάστε να προσκαλέσετε τους φίλους σας και να κερδίσετε μαζί

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.

Σχετικά άρθρα