Νέα Τάσεις Binance διέταξε να σταματήσει τις υπηρεσίες κρυπτογράφησης στο Βέλγιο

Binance διέταξε να σταματήσει τις υπηρεσίες κρυπτογράφησης στο Βέλγιο

June 26, 2023 Τάσεις
BITmarkets | Binance διέταξε να σταματήσει τις υπηρεσίες κρυπτογράφησης στο Βέλγιο

Η βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA) έδωσε εντολή στην Binance να σταματήσει τις υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και φύλαξης πορτοφολιών. Η FSMA επικαλέστηκε παραβιάσεις της βελγικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δηλώνοντας ότι η Binance παρείχε υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η ρυθμιστική αρχή απαίτησε την άμεση παύση όλων αυτών των υπηρεσιών στο Βέλγιο.

Η FSMA ανακάλυψε ότι η Binance είχε τον έλεγχο περίπου 19 εταιρειών που λειτουργούσαν εκτός ΕΟΧ, οι οποίες συμμετείχαν στις δραστηριότητές της ή στην τεχνική υποστήριξή της. Οι εταιρείες αυτές δεν γνωστοποιούνταν στους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονταν στους Βέλγους χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της Binance. Παρά το γεγονός ότι ζήτησε πληροφορίες από την Binance, η FSMA έλαβε μη ικανοποιητικές απαντήσεις σχετικά με τη φύση των εν λόγω υπηρεσιών που παρείχαν οι εταιρείες.

Η FSMA δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι έδωσε στην Binance ευκαιρίες να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, το ανταλλακτήριο δεν απέδειξε ότι οι υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτογράφησης και φύλαξης πορτοφολιών στο Βέλγιο διεξάγονταν μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένης οντότητας από άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ως αποτέλεσμα, η FSMA διέταξε την Binance να επιστρέψει όλα τα κρυπτογραφικά και ιδιωτικά κλειδιά που κατείχε για τους Βέλγους πελάτες της και να παύσει όλες τις υπηρεσίες στη χώρα. Η Binance εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απόφαση και δήλωσε την πρόθεσή της να επανεξετάσει την ειδοποίηση.

Η ενέργεια αυτή της FSMA αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης, καθώς η Binance αντιμετωπίζει ρυθμιστικό έλεγχο από διάφορες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Πηγές:

https://cointelegraph.com/news/belgian-financial-regulator-orders-binance-cease-virtual-currency-services

https://www.reuters.com/technology/binance-ordered-stop-all-digital-currency-services-belgium-2023-06-23/

https://www.fsma.be/en/news/fsma-orders-binance-cease-immediately-all-offers-virtual-currency-services-belgium 

Δοκιμάστε να προσκαλέσετε τους φίλους σας και να κερδίσετε μαζί

Σχετικά άρθρα