Τι είναι το Arbitrage Trading;

Τι είναι το Arbitrage Trading;

Αρμπιτράζ. Φανταχτερή λέξη, σωστά; Είναι αρχικά λατινική, και αν την αναμείξετε με την ύστερη μεσαία αγγλική γλώσσα και λίγο γαλλικό ντύσιμο, έχετε το arbitrage. Ο ορισμός εξελίχθηκε από την άσκηση κρίσης σε έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο οικονομικό όρο που περικλείει μια πολύ κερδοφόρα στρατηγική.

Στην ουσία, το arbitrage trading είναι μια στρατηγική κατά την οποία οι traders αγοράζουν ένα αξιόγραφο σε μια αγορά ή ένα χρηματιστήριο και το πωλούν ταυτόχρονα σε μια άλλη αγορά σε υψηλότερη τιμή. Στον κόσμο της κρυπτογράφησης, είναι όταν οι έμποροι αγοράζουν ένα κρυπτονόμισμα σε ένα χρηματιστήριο και στη συνέχεια το πωλούν γρήγορα σε ένα άλλο.

Ένας νόμιμος τρόπος για τη σύλληψη βραχυπρόθεσμων κερδών, το arbitrage trading έχει υιοθετηθεί από τα hedge funds, τους επενδυτές της χρηματοπιστωτικής αγοράς και πιο πρόσφατα από τους εμπόρους κρυπτογράφησης. Δεδομένου ότι τα κρυπτονομίσματα διαπραγματεύονται σε εκατοντάδες διαφορετικά χρηματιστήρια, προκύπτουν αποκλίσεις στις τιμές.

Πώς λειτουργεί το Arbitrage Trading;

Για να εμπλακείτε στην πρωτοφανή στρατηγική συναλλαγών του arbitrage, πρέπει να κάνετε κάποια έρευνα. Ορισμένα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης είναι μεγαλύτερα από άλλα, πράγμα που σημαίνει ότι ο όγκος συναλλαγών διαφέρει από το ένα ανταλλακτήριο στο άλλο. Με αυτό το δεδομένο, η διελκυστίνδα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ή ακριβέστερα, η κλίμακα εξισορρόπησης, είναι πιθανό να είναι διαφορετική σε κάθε ανταλλακτήριο, δεδομένου του αριθμού των ενεργών παικτών της αγοράς.

Ένας άλλος παράγοντας που προκαλεί διαφορές στις τιμές θα ήταν η συγκέντρωση και η αποκέντρωση των πλατφορμών ανταλλαγής κρυπτογράφησης. Τα κεντρικοποιημένα και τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια τιμολογούν διαφορετικά τα περιουσιακά στοιχεία. Τα πρώτα βασίζονται σε πρόσφατες εντολές που αντιστοιχούν σε προσφορές και ζήτηση στο ιδιόκτητο βιβλίο εντολών τους, ενώ τα δεύτερα υιοθετούν έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό market maker που βασίζεται σε δεξαμενές ρευστότητας για τον καθορισμό της τιμής των εισηγμένων περιουσιακών στοιχείων.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι στρατηγικών διαπραγμάτευσης arbitrage:

Cross-exchange Arbitrage

Η βασική μορφή διαπραγμάτευσης arbitrage είναι το cross-exchange arbitrage, το οποίο περιλαμβάνει την αγορά κρυπτογράφησης σε ένα χρηματιστήριο και την πώλησή της σε ένα άλλο χρηματιστήριο. Είναι το ψωμί & βούτυρο του arbitrage.

Παράδειγμα:

Τιμή bitcoin στο Ανταλλακτήριο Α = $21.000

Τιμή bitcoin στο Ανταλλακτήριο Β = $21.200

Εδώ, κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει Bitcoin στο Χρηματιστήριο Α και να το πουλήσει στο Χρηματιστήριο Β για να αποκομίσει γρήγορα &mamp; μικρά κέρδη.

Spatial Arbitrage

Αυτή η τακτική περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση του ίδιου κρυπτονομίσματος σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες ανταλλαγής που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αγοράσει Bitcoin σε ένα αμερικανικό ανταλλακτήριο και να το πουλήσει σε ένα ιαπωνικό. Ωστόσο, το ζήτημα του χρόνου μεταφοράς και του κόστους συναλλαγών μπορεί να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο που μπορεί να μειώσει τη χρησιμότητα αυτής της στρατηγικής.

Παράδειγμα:

Τιμή του Ethereum στο Ανταλλακτήριο A = $1.550

Τιμή του Ethereum στο Ανταλλακτήριο B = $1.650

Εδώ, κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει Ethereum στο Χρηματιστήριο Α και να το πουλήσει στο Χρηματιστήριο Β για να αποκομίσει προσοδοφόρα κέρδη.

Triangular Arbitrage

Triangular Arbitrage 2 (1)

Αυτό είναι για τους φανατικούς. Το τριγωνικό αρμπιτράζ είναι η διαδικασία της αγοράς ενός κρυπτονομίσματος, της μετατροπής του σε ένα άλλο κρυπτονόμισμα που θεωρείται υπερτιμημένο σε σχέση με το κρυπτονόμισμα που αγοράστηκε, και στη συνέχεια της πώλησης αυτού που έχει μετατραπεί. Ο κύκλος του τριγωνικού αρμπιτράζ εκμεταλλεύεται διάφορες αποκλίσεις και μπορεί να είναι αρκετά κερδοφόρος.

Παράδειγμα:

Κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει νομίσματα XRP, να τα μετατρέψει σε Dogecoin στο ίδιο ανταλλακτήριο, να ανταλλάξει το Dogecoin με Cardano και, τέλος, να κλείσει τον κύκλο μετατρέποντας το Cardano πίσω σε XRP. Ο κύκλος ολοκληρώνεται και τα κέρδη συνήθως αξίζουν τον κόπο.

Πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης arbitrage

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση arbitrage είναι ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος για να ασχοληθεί κανείς με την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων και τίτλων. Πολλοί επενδυτές και έμποροι κρυπτογράφησης υιοθετούν τη διαπραγμάτευση αρμπιτράζ ως μέρος της στρατηγικής τους, η οποία αποσκοπεί στην εκμετάλλευση της αναποτελεσματικότητας που περιβάλλει την τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης σε διάφορα χρηματιστήρια.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του arbitrage trading είναι:

1- Πολύ μεγάλος αριθμός ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, τα οποία οι έμποροι μπορούν να παρακολουθούν στενά χρησιμοποιώντας λογισμικό για να αποκαλύψουν τη μεγαλύτερη διακύμανση στις τιμές των κρυπτονομισμάτων.

2- Ανακύπτουν συνεχώς επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες για arbitrage, καθώς η αγορά κρυπτογράφησης κατακλύζεται από ανθρώπους εμπόρους. Με περισσότερους ανθρώπους έρχονται περισσότερα ανθρώπινα λάθη και αποκλίσεις τιμών & μεταβλητότητα που καθοδηγούνται από το συναίσθημα.

3- Βραχυπρόθεσμα, γρήγορα κέρδη προκύπτουν από την κατάλληλη χρήση του arbitrage trading και μπορεί να είναι ένας ικανοποιητικός τρόπος για να αξιοποιήσετε την έρευνά σας σχετικά με τις τιμές των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Οι περιορισμοί του Arbitrage Trading

Όταν πρόκειται για arbitrage, δεν είναι όλα ηλιοφάνεια και ουράνια τόξα. Αν και αποτελεσματικό, το arbitrage trading συνδέεται με αρκετά μειονεκτήματα και κινδύνους που μπορεί να κοστίσουν σε σχέση με το χρόνο ή ακόμη και το κεφάλαιο:

1- Πρέπει να έχετε λογαριασμό σε κάθε ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης με το οποίο ασχολείστε για να αγοράζετε ή να πουλάτε σε αυτό, οπότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε πλήρως εγγεγραμμένοι και ότι έχετε επίσης περάσει από τη διαδικασία(ες) KYC όταν ασχολείστε με κεντρικά ανταλλακτήρια.

2- Η διασπορά κεφαλαίων σε διαφορετικά ανταλλακτήρια είναι απαραίτητη για να είστε σε θέση να ενεργείτε γρήγορα κάθε φορά που προκύπτει μια ευκαιρία arbitrage, η οποία μπορεί να είναι από μόνη της μια ταλαιπωρία, δεδομένου ότι οι συναλλασσόμενοι ασχολούνται με περισσότερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης σε τακτική βάση.

3- Τα τέλη μεταφοράς & συναλλαγών μπορεί να είναι δαπανηρά και ως εκ τούτου μπορεί να καταστήσουν το arbitrage trading μια παρωχημένη τακτική, καθώς τα κέρδη θα φαγωθούν από τα ανταλλακτήρια που χρεώνουν υψηλότερα τέλη συναλλαγών.

Σύνοψη

Η διαπραγμάτευση αρμπιτράζ χρονολογείται εδώ και πολλά χρόνια και παραμένει μια δημοφιλής στρατηγική μεταξύ των συναλλασσομένων. Οι επενδυτές & οι έμποροι μπορούν να επωφεληθούν από τις ποικίλες τιμές των κρυπτογράφων στα πολλά διαφορετικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφων, εκμεταλλευόμενοι τις ανθρωπογενείς ανεπάρκειες για τη δημιουργία γρήγορων κερδών.

Όμως, η διαπραγμάτευση arbitrage, όπως και κάθε άλλη αξιόλογη προσπάθεια, ενέχει κινδύνους, όπως τα υψηλά τέλη μεταφοράς & διαπραγμάτευσης, τα οποία μπορούν να μειώσουν τα κέρδη. Πριν ασχοληθείτε με το arbitrage trading, φροντίστε να κατανοήσετε πώς λειτουργεί, γιατί μπορεί να είναι χρήσιμο και τα σχετικά μειονεκτήματά του, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τους μηχανισμούς πίσω από αυτό το φαινόμενο και τελικά να ενδυναμώσετε τις εμπορικές σας πρωτοβουλίες.