Εκπαίδευση Trading tutorials BITmarkets Tutorial | Πώς να επαληθεύσετε έγγραφα;

BITmarkets Tutorial | Πώς να επαληθεύσετε έγγραφα;

BITmarkets | BITmarkets Tutorial | Πώς να επαληθεύσετε έγγραφα;

Μετά τη δημιουργία λογαριασμού στη BITmarkets, πρέπει να συμπληρώσετε το προφίλ σας για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές.

Ακολουθούν τα βήματα για τη συμπλήρωση του προφίλ σας:

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην BITmarkets και μεταβείτε στην πύλη myZone.

2. Στην ενότητα Ο λογαριασμός μου, μεταβείτε στη σελίδα Πληροφορίες λογαριασμού.

3. Παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία και εισάγετε τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας σας.

4. Πραγματοποιήστε μια κατάθεση στο πορτοφόλι σας BITmarkets.

5. Επαληθεύστε την ταυτότητά σας και την εγκατάστασή σας.

Για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, κάντε κλικ στην ενότητα Επαλήθευση εγγράφων στη σελίδα πληροφοριών λογαριασμού. Για την απόδειξη της ταυτότητάς σας, μπορείτε να μεταφορτώσετε ένα κρατικό δελτίο ταυτότητας, την άδεια οδήγησης ή το διαβατήριό σας.

Για να επαληθεύσετε την κατοικία/διεύθυνση σας, μπορείτε να ανεβάσετε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα, με ημερομηνία έκδοσης μικρότερη των 3 μηνών:

- Λογαριασμός τραπέζης

- Λογαριασμός πιστωτικής κάρτας

- Λογαριασμός κοινής ωφέλειας

- Λογαριασμός φυσικού αερίου

- Επίσημη επιστολή που περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία &, εκδότη

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα που ανεβάζετε είναι ευανάγνωστα και ότι περιλαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες.

Μετά τη μεταφόρτωση των εγγράφων σας, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της επαλήθευσης των εγγράφων. Συνήθως, η επαλήθευση των εγγράφων πραγματοποιείται την ίδια ημέρα της ημερομηνίας μεταφόρτωσης.

Αν τα έγγραφα έχουν απορριφθεί, μπορείτε να τα επαναφορτώσετε ή να επιλέξετε διαφορετικό τύπο εγγράφου. Τα έγγραφα απορρίπτονται εάν οι πληροφορίες κρίνονται ανακριβείς ή το έγγραφο δεν είναι πλήρως αναγνώσιμο.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, μπορείτε να στείλετε τα έγγραφά σας στη διεύθυνση [email protected].

Μόλις τα έγγραφά σας εγκριθούν, η κατάσταση θα αλλάξει σε Εγκρίθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι ο λογαριασμός σας στην BITmarkets έχει επαληθευτεί πλήρως και μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε τις συναλλαγές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, απορίες ή προβληματισμούς, επισκεφθείτε το Support Desk ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας ανά πάσα στιγμή.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την BITmarkets και καλή τύχη!