Εκπαίδευση Συμβουλές για τις συναλλαγές Πληθωριστικά και αποπληθωριστικά νομίσματα

Πληθωριστικά και αποπληθωριστικά νομίσματα

Πληθωριστικά και αποπληθωριστικά νομίσματα

Τα νομίσματα χρησιμοποιούνται ως μέσο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών και με την πάροδο των αιώνων έχουν εξελιχθεί οι επικρατούσες νομισματικές δομές. Τα έθνη δημιούργησαν &- υιοθέτησαν fiat νομίσματα τα οποία έχουν αξίες συνδεδεμένες με άλλα νομίσματα, ενώ στον σύγχρονο κόσμο της κρυπτογράφησης παρατηρείται η ταχεία υιοθέτηση ψηφιακών νομισμάτων που κατακτούν τον κόσμο.

Η αξία ενός συγκεκριμένου νομίσματος επηρεάζεται και διαμορφώνεται από συγκεκριμένους παράγοντες, με κάποια να χάνουν αξία με την πάροδο του χρόνου και κάποια να την κερδίζουν. Τα πληθωριστικά νομίσματα είναι εκείνα που παρατηρείται συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας τους με την πάροδο του χρόνου και αυτό μειώνει την αξία του νομίσματος. Η μέγιστη προσφορά των αποπληθωριστικών νομισμάτων είναι συνήθως σταθερή και εφόσον η ζήτηση είναι υψηλή, η αξία τους αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Τι είναι ο πληθωρισμός & ο αποπληθωρισμός αρχικά;

Πληθωρισμός και αποπληθωρισμός

Οι οικονομίες ανθούν και φθίνουν και μεταξύ των καταλυτικών παραγόντων πίσω από τη μακροοικονομική ανάπτυξη ή την απελπισία είναι τα φαινόμενα του πληθωρισμού και του αποπληθωρισμού. Ο πληθωρισμός αναφέρεται στην αύξηση των τιμών όλων των αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Υπάρχουν δύο βασικές αιτίες πληθωρισμού:

1- Παροχή ζήτησης: Όταν η ζήτηση υπερβαίνει τις προηγούμενες δυνατότητες παραγωγής, προκαλείται μια φυσική αύξηση των τιμών για να καλυφθεί η υψηλότερη ζήτηση. Αυτό μπορεί να αφορά συγκεκριμένους τομείς ή την οικονομία στο σύνολό της, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την παντοδυναμία της ζήτησης.

2- Παροχή κόστους: Όταν το κόστος παραγωγής κλιμακώνεται, ενδεχομένως λόγω διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού ή αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, και έτσι, το υψηλότερο κόστος μεταφέρεται στην τιμή των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Από την άλλη πλευρά, αποπληθωρισμός είναι όταν οι συνολικές τιμές των αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία μειώνονται ή, με άλλα λόγια, αποπληθωρίζονται. Ο αρνητικός πληθωρισμός ή αποπληθωρισμός προκαλείται συνήθως από:

1- Πτώση της ζήτησης: Όταν η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες μειώνεται, προκαλείται πτώση των αντίστοιχων τιμών τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μείωση της προσφοράς χρήματος ή στην εξασθένηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

2- Αύξηση της προσφοράς: Όταν η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών υπερβαίνει τη ζήτηση, ίσως λόγω χαμηλότερου κόστους παραγωγής ή τεχνολογικών εξελίξεων, οι τιμές των προσφορών θα μειωθούν φυσιολογικά για να εξισορροπήσουν τις δυσανάλογες δυνάμεις της προσφοράς & της ζήτησης.

Πληθωριστικά νομίσματα

Όταν η προσφορά κάποιου αγαθού αυξάνεται τακτικά, μπορεί να είναι δύσκολο για τη ζήτηση να συμβαδίσει. Λόγω αυτού του απλού οικονομικού νόμου, τα πληθωριστικά κρυπτονομίσματα τείνουν να χάνουν την αξία τους με την πάροδο του χρόνου, καθώς όλο και περισσότερα από αυτά διοχετεύονται στην κυκλοφορία. Συνήθως, τα fiat νομίσματα όπως το ευρώ και ορισμένα κρυπτονομίσματα που δεν έχουν περιορισμένη προσφορά, όπως το Dogecoin, μπορούν να θεωρηθούν πληθωριστικά νομίσματα.

Για παράδειγμα, η τιμή για ένα φλιτζάνι καφέ στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 0,25 δολάρια το 1970, 0,75 δολάρια το 1990 και 1,85 δολάρια το 2022. Καθώς τυπώνονται και διοχετεύονται στην κυκλοφορία περισσότερα δολάρια ΗΠΑ, η αξία του νομίσματος μειώνεται. Σε αυτό το παράδειγμα, η αγοραστική δύναμη του USD έχει αποδυναμωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι με 1 δολάριο το 2022 αγοράζεται ένα μικρότερο καλάθι/δέσμη αγαθών σε σύγκριση με το 1990.

Αποπληθωριστικά νομίσματα

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα κρυπτονομίσματα είναι εγγενώς αποπληθωριστικά, ακόμη και όταν έχουν απεριόριστη προσφορά ανταλλάξιμων μάρκων. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ελέγχονται από κυβερνήσεις ή θεσμούς και η σπανιότητα και η τιμή τους καθορίζονται από αλγόριθμους.

Οι αλγόριθμοι μπορεί να περιλαμβάνουν την έννοια της καύσης κρυπτονομισμάτων, που σημαίνει την καταστροφή ενός αριθμού νομισμάτων. Ως εκ τούτου, θα υπάρχουν λιγότερα νομίσματα σε κυκλοφορία και αν η ζήτηση παραμένει ανέπαφη ή υψηλή, οι τιμές αυτών των κρυπτονομισμάτων τείνουν να αυξάνονται, το ίδιο και η αγοραστική τους δύναμη.

Μερικά κρυπτονομίσματα είναι πιο αποπληθωριστικά από άλλα, ιδίως όταν η προσφορά είναι πιο περιορισμένη ή όταν τα αντίστοιχα έργα τους περιλαμβάνουν διαφορετικές τεχνικές αποπληθωρισμού για την επίτευξη ορισμένων στόχων. Για παράδειγμα, το Ethereum ξεκίνησε μια ενημέρωση τον Αύγουστο του 2021 για να καταστήσει τον Ether αποπληθωριστικό εν μέσω αυξανόμενης δραστηριότητας του δικτύου, και η πρωτοβουλία αυτή περιελάμβανε επίσης την καύση ETH για τη μείωση της προσφοράς. Εάν η ζήτηση στην αγορά ανακάμψει από τα χαμηλά του 2022, τα αποπληθωριστικά νομίσματα μπορούν να απολαύσουν μεγάλες αυξήσεις στις τιμές τους.

Τα οικονομικά των πληθωριστικών και αποπληθωριστικών κρυπτονομισμάτων

Ας αναλύσουμε τα οικονομικά. Τα πληθωριστικά & αποπληθωριστικά νομίσματα επηρεάζονται από δύο σημαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η προσφορά. Τα πληθωριστικά κρυπτονομίσματα είναι πιο εύκολα διαθέσιμα και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη προσφορά από τη ζήτηση, ενώ τα αποπληθωριστικά νομίσματα είναι συνήθως περιορισμένα σε προσφορά σε σύγκριση με τη ζήτησή τους.

Ο δεύτερος οικονομικός παράγοντας που διαφοροποιεί τα δύο θα ήταν η αγοραστική δύναμη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η υψηλότερη διαθεσιμότητα των πληθωριστικών νομισμάτων μειώνει την αγοραστική τους δύναμη, ενώ ο περιορισμός των αποπληθωριστικών νομισμάτων ανεβάζει την αγοραστική τους δύναμη υψηλότερα.

Mix & Match

ytMA4ghqz65g5gz3-cdncphipdhxrfwnl-wallet___responsive_1920_1227

Σε γενικές γραμμές, θα ήταν συνετό να κάνετε mix & match μεταξύ πληθωριστικών και αποπληθωριστικών κρυπτονομισμάτων. Το πρώτο έχει τεράστιες περιπτώσεις χρήσης, ενώ το δεύτερο μπορεί να αυξηθεί σε αξία σε σχέση με τη σπανιότητα και τη διατήρηση της ζήτησης.

Είναι έξυπνη κίνηση να διαφοροποιήσετε το κρυπτογραφικό σας πορτοφόλι με περισσότερους από έναν τύπους περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των stablecoins, των tokens διακυβέρνησης και των νομισμάτων πληρωμών, για να διασφαλίσετε το χαρτοφυλάκιο και το κεφάλαιό σας.

Διαβάστε τον Οδηγό για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου κρυπτογράφησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη της διαφοροποίησης και πώς μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα αύξησης του κεφαλαίου σας και τη μακροζωία.