Εκπαίδευση

Δεν μας ενδιαφέρει αν ξεκινήσατε με το crypto πριν από χρόνια ή χθες. Μάθετε για ένα καλύτερο αύριο.

Συμβουλές για τις συναλλαγές

Δείτε τα όλα

Tutorials για συναλλαγές

Δείτε τα όλα
BITmarkets | Academy

Μάθετε περισσότερα στο

BITmarkets | Logo

| Academy

Δεν μας ενδιαφέρει αν ξεκινήσατε με το crypto πριν από χρόνια ή χθες. Μάθετε για ένα καλύτερο αύριο.

Γλωσσάρι νομισμάτων

Ο κόσμος της κρυπτογράφησης έχει τη δική του γλώσσα. Εδώ εξηγούνται οι πιο συνηθισμένες εκφράσεις.

Δείτε τα όλα

A

Attack 51%

Αν πάνω από το ήμισυ της ισχύος των υπολογιστών ή του ρυθμού εξόρυξης hash σε ένα δίκτυο εκτελείται από ένα μόνο άτομο ή μια μόνο ομάδα ατόμων, τότε υπάρχει επίθεση 51%.

Adoption curve

Η καμπύλη υιοθέτησης δείχνει το ρυθμό υιοθέτησης μιας νέας τεχνολογίας από τους ανθρώπους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διαχωρισμό του κοινού-στόχου για την κατανόηση της προθυμίας της αγοράς.

Algorithm

Ο αλγόριθμος είναι μια διαδικασία ή ένα σύνολο κανόνων που ακολουθούνται κατά την επίλυση προβλημάτων ή τις πράξεις υπολογισμού, που συνήθως χρησιμοποιούνται από έναν υπολογιστή.

Algo-trading

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών όπου οι εντολές αγοράς και πώλησης τοποθετούνται σύμφωνα με τους κανόνες ενός προγράμματος υπολογιστή ή αλγορίθμου.

Air Gap

Το Air Gap είναι ένα μέτρο ασφαλείας, στο οποίο ο υπολογιστής, τα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυα δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή δίκτυο. Εξασφαλίζει την πλήρη απομόνωση ενός συγκεκριμένου συστήματος - ηλεκτρομαγνητικά, φυσικά και ηλεκτρονικά.

AFK

AFK σημαίνει "Away From Keyboard" (μακριά από το πληκτρολόγιο), ένας δημοφιλής όρος στον κόσμο της πληροφορικής (gamers κ.λπ.). Χρησιμοποιείται για να αναγνωριστεί ότι κάποιος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν είναι παρών.

Join

Δοκιμάστε να προσκαλέσετε τους φίλους σας και να κερδίσετε μαζί

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.