Αποποίηση ευθύνης

Ο φορέας UAB BITmarkets ("BM") είναι εξουσιοδοτημένος φορέας εκμετάλλευσης εικονικού νομίσματος και αποθετηρίου εικονικού πορτοφολιού στη Λιθουανία που λειτουργεί με την άδεια αριθ. 306062346, εποπτεύεται από την Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ενεργεί με το εμπορικό σήμα BITmarkets είναι προσβάσιμος μέσω του ιστότοπου μας που βρίσκεται στη διεύθυνση www.bitmarkets.com και των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα.

Συνιστάται στον Χρήστη να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα ενότητα και να συμβουλευτεί νομικούς, οικονομικούς, φορολογικούς ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί. Οι αναφορές σε ορισμένους όρους αφορούν τους όρους όπως ορίζονται στους Τυποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών της BitMarkets, μέρος των οποίων αποτελούν οι παρούσες νομικές αποποιήσεις.

1. Αποποίηση ευθύνης

Οι ακόλουθες αποποιήσεις ευθύνης ισχύουν επιπρόσθετα και με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων ευθύνης που ορίζονται στους Τυποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών της BitMarkets:

 • Η διασύνδεση και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον φορέα BitMarkets και τις θυγατρικές του παρέχονται στη βάση  "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμες". Ο φορέας BitMarkets και οι θυγατρικές του δεν παρέχουν εγγυήσεις ή κάνουν οποιαδήποτε δήλωση, ρητή ή σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με την προσβασιμότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα, την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα της Διεπαφής ή των Υπηρεσιών και αποποιούνται ρητά κάθε ευθύνη για σφάλματα, καθυστερήσεις ή παραλείψεις ή για οποιαδήποτε ενέργεια που γίνεται με βάση τη Διεπαφή και τις Υπηρεσίες.

 • Ο φορέας BitMarkets, οι θυγατρικές του και οι διευθυντές, οι αξιωματούχοι και οι υπάλληλοί της δεν προβαίνουν ούτε υποτίθεται ότι προβαίνουν, και αποποιούνται με το παρόν, οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση οποιασδήποτε μορφής προς οποιαδήποτε οντότητα ή πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δήλωσης, εγγύησης ή δέσμευσης σε σχέση με (i) την ακρίβεια και την πληρότητα οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρατίθενται στη Διασύνδεση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δεδομένων τιμών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή των Ψευδονομισμάτων, και (ii) το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής με τη συμμετοχή τρίτων μερών εκτός του ελέγχου της. Σε μια προσπάθεια να συνεχίσει να παρέχει στους χρήστες όσο το δυνατόν πληρέστερες και ακριβείς πληροφορίες, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάζουν ή να ενημερώνονται από καιρό σε καιρό από τον φορέα BitMarkets χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του φορέα BitMarkets. Κατά συνέπεια, ο Χρήστης θα πρέπει να επαληθεύει όλες τις πληροφορίες προτού βασιστεί σε αυτές και όλες οι αποφάσεις που βασίζονται σε πληροφορίες που περιέχονται στη διεπαφή αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και ο φορέας BitMarkets δεν φέρει καμία ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές. Σύνδεσμοι προς υλικό τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιστοσελίδων) μπορεί να παρέχονται ως διευκόλυνση, αλλά δεν ελέγχονται από τον φορέα BitMarkets. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο φορέας  BitMarkets δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πτυχή των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που περιέχονται σε οποιοδήποτε υλικό τρίτων ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων που είναι προσβάσιμοι ή συνδέονται με τη διεπαφή.

 • Ο φορέας BitMarkets δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή διακοπές που προκαλούνται από τυχόν ιούς υπολογιστών, spyware, scareware, δούρειους ίππους, worms ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να επηρεάσουν τον υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό του Χρήστη, ή από τυχόν επιθέσεις phishing, spoofing ή άλλες επιθέσεις. Ο Χρήστης θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες SMS, SIM και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ευάλωτες σε παραπλανητικές επιθέσεις, επιθέσεις phishing, ανταλλαγή SIM, υποκλοπή SIM και κατάληψη λογαριασμού και θα πρέπει να είναι προσεκτικός κατά την εξέταση των μηνυμάτων που υποτίθεται ότι προέρχονται από τον φορέα BitMarkets. Ο Χρήστης θα πρέπει πάντα να συνδέεται στο λογαριασμό του στη Διασύνδεση για να επανεξετάζει τυχόν συναλλαγές ή απαιτούμενες ενέργειες, εάν ο Χρήστης έχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα σχετικά με τη γνησιότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας ή ειδοποίησης.

 • Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση επαρκούς ασφάλειας και ελέγχου όλων των αναγνωριστικών, κωδικών πρόσβασης, υποδείξεων, προσωπικών αριθμών αναγνώρισης (PIN), κλειδιών API ή οποιωνδήποτε άλλων κωδικών που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση των ανωτέρω πληροφοριών ή/και των προσωπικών στοιχείων του Χρήστη ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων στα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία του Χρήστη που είναι αποθηκευμένα στην πλατφόρμα των Υπηρεσιών και την απώλεια ή κλοπή οποιωνδήποτε Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων ή/και χρημάτων που είναι αποθηκευμένα στην πλατφόρμα των Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε συναφών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών καρτών του Χρήστη. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των συμμάχων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου του στο προφίλ χρήστη, προκειμένου να λαμβάνει τυχόν ειδοποιήσεις ή ειδοποιήσεις που μπορεί να του στείλει ο φορέας BitMarkets. Ο φορέας BitMarkets δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστεί ένας Χρήστης λόγω παραβίασης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης του λογαριασμού που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα BitMarkets και των συνεργατών της και/ή λόγω μη παρακολούθησης ή μη ανάληψης δράσης σε τυχόν ειδοποιήσεις ή προειδοποιήσεις που μπορεί να στείλει ο φορέας BitMarkets στον εν λόγω Χρήστη. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στην πλατφόρμα των Υπηρεσιών, ο σχετικός Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον φορέα BitMarkets.

2. Πιθανοί κίνδυνοι

Η διαπραγμάτευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενέχει ορισμένους κινδύνους. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και αναλαμβάνει τους κινδύνους που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες εξελιχθεί σε πραγματικό γεγονός, η ικανότητα του φορέα BitMarkets να παρέχει τις Υπηρεσίες ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς ή ουσιωδώς και/ή ο Χρήστης ενδέχεται να χάσει το σύνολο ή μέρος της αξίας των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων που είναι αποθηκευμένα στην πλατφόρμα των Υπηρεσιών. Οι εν λόγω κίνδυνοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Κίνδυνος αγοράς

  Η αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη νέα και αβέβαιη. Συνεπώς, ο κίνδυνος απώλειας από τη διαπραγμάτευση ή τη διακράτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι σημαντικός. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά κατά πόσον η χρήση των Υπηρεσιών είναι κατάλληλη γι' αυτόν ενόψει της οικονομικής του κατάστασης. Ο φορέας BitMarkets και οι Συνεργάτες του δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για απώλειες που υφίσταται ο Χρήστης σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

 • Κίνδυνος ρευστότητας και εισαγωγής στο χρηματιστήριο

  Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν εκδίδονται από καμία κεντρική τράπεζα ή εθνικό, υπερεθνικό ή οιονεί εθνικό οργανισμό. Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από οποιαδήποτε σκληρά περιουσιακά στοιχεία ή άλλες πιστώσεις. Ο φορέας BitMarkets και οι Συνεργάτες του δεν είναι υπεύθυνοι για την κυκλοφορία και τη διαπραγμάτευση οποιωνδήποτε Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων στη Διασύνδεση. Η διαπραγμάτευση των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων εξαρτάται απλώς από τη συναίνεση σχετικά με την αξία τους μεταξύ των σχετικών συμμετεχόντων στην αγορά, και κανείς δεν υποχρεούται να εγγυηθεί τη ρευστότητα ή την τιμή αγοράς οποιουδήποτε από τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που μπορεί να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Διασύνδεση σε οποιονδήποτε βαθμό και ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε αγορά για οποιοδήποτε από τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία μπορεί να εμφανιστεί και να εξαφανιστεί απότομα. Κατά συνέπεια, ο φορέας BitMarkets και οι Συνεργάτες του δεν παρέχουν καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση σχετικά με τη μελλοντική τιμή αγοράς οποιουδήποτε από τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που διαπραγματεύονται στη Διασύνδεση ή εάν οποιοδήποτε από τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που μπορεί να διαπραγματεύονται στη Διασύνδεση μπορεί να διαπραγματεύεται στη Διασύνδεση οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Κάθε ένα από τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία μπορεί να διαγραφεί από το χρηματιστήριο χωρίς καμία ειδοποίηση ή συγκατάθεση του Χρήστη.

 • Κίνδυνος συναλλαγών

  Εκτός από τους κινδύνους ρευστότητας, οι αξίες σε οποιαδήποτε αγορά κρυπτονομισμάτων είναι ευμετάβλητες και μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα. Οι χρήστες προειδοποιούνται ότι θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις και τα χαρτοφυλάκιά τους και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεαστούν από ξαφνικές και δυσμενείς μεταβολές στις συναλλαγές και άλλες δραστηριότητες της αγοράς.

  • Ο φορέας BitMarkets και οι Συνεργάτες του ενδέχεται να αντιμετωπίσουν βλάβες συστήματος, μη προγραμματισμένες διακοπές στο δίκτυο ή τις υπηρεσίες τους, ελαττώματα υλικού ή λογισμικού, παραβιάσεις της ασφάλειας ή άλλες αιτίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη Διασύνδεση ή τις Υπηρεσίες.

  • Ο φορέας BitMarkets και οι Συνεργάτες του δεν είναι σε θέση να προβλέψουν ή να ανιχνεύσουν πότε θα υπάρξουν περιστατικά hacks, κυβερνοεπιθέσεων, επιθέσεων εξόρυξης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων διπλής δαπάνης, επιθέσεων πλειοψηφικής ισχύος εξόρυξης και επιθέσεων "selfish-mining"), κατανεμημένων αρνήσεων παροχής υπηρεσιών ή σφαλμάτων, ευπαθειών ή ελαττωμάτων στη Διασύνδεση, στα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία του Χρήστη που είναι αποθηκευμένα στην πλατφόρμα των Υπηρεσιών ή σε οποιαδήποτε τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο φορέας BitMarkets, οι Συνεργάτες του ή η Διασύνδεση. Τέτοια συμβάντα μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, σφάλματα στον προγραμματισμό ή στον πηγαίο κώδικα που οδηγούν σε εκμετάλλευση ή κατάχρηση αυτών. Ο φορέας BitMarkets και οι Συνεργάτες του ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εντοπίσουν εγκαίρως τέτοια ζητήματα και ενδέχεται να μην διαθέτουν επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά πολλαπλά περιστατικά υπηρεσιών που συμβαίνουν ταυτόχρονα ή σε ταχεία διαδοχή.

  • Παρόλο που ο φορέας BitMarkets και οι Συνδεδεμένες εταιρείες του λαμβάνουν μέτρα κατά των κακόβουλων επιθέσεων στις εφαρμογές ή τις υποδομές τους, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη συντήρηση της Διασύνδεσης και την παροχή των Υπηρεσιών, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα επιχειρηθούν κυβερνοεπιθέσεις, όπως κατανεμημένες αρνήσεις υπηρεσιών, στο μέλλον και ότι οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αποτελεσματικό. Ο φορέας BitMarkets δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με τη χρηστικότητα, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Διεπαφής και των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Χρήστη που είναι αποθηκευμένα στην πλατφόρμα των Υπηρεσιών.

 • Ο Χρήστης ενδέχεται να υποστεί δυσμενείς νομικές ή/και φορολογικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων στη Διασύνδεση.

  • Ο νομικός χαρακτήρας των κρυπτονομισμάτων και των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων παραμένει αβέβαιος. Υπάρχει ο κίνδυνος τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία να θεωρηθούν τίτλοι σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τώρα ή στο μέλλον. Ο φορέας BitMarkets και οι Συνεργάτες του δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα ταξινομηθούν τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία και κάθε Χρήστης θα φέρει όλες τις συνέπειες του γεγονότος ότι τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία θεωρούνται τίτλοι στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες και φέρει την ευθύνη της νομιμότητας, της αγοράς και της μεταβίβασης των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες.

  • Περαιτέρω, η φορολογική μεταχείριση της απόκτησης ή της διάθεσης τέτοιων κρυπτονομισμάτων ή κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να εξαρτάται από το αν αυτά ταξινομούνται ως τίτλοι, περιουσιακά στοιχεία, νόμισμα ή άλλως πως. Καθώς ο φορολογικός χαρακτηρισμός των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παραμένει απροσδιόριστος, οι Χρήστες πρέπει να ζητούν τις δικές τους φορολογικές συμβουλές σε σχέση με τη διαπραγμάτευση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τις Υπηρεσίες, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα δυσμενείς φορολογικές συνέπειες ή απαιτήσεις υποβολής φορολογικών αναφορών για τους Χρήστες.

 • Το ρυθμιστικό καθεστώς που διέπει τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία παραμένει αβέβαιο και οποιεσδήποτε αλλαγές, κανονισμοί ή πολιτικές ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά αρνητικά την παροχή των Υπηρεσιών από τον φορέα BitMarkets ή την αξία των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων.

  • Η ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων δεν είναι επί του παρόντος ανεπτυγμένη ή υποανάπτυκτη και είναι πιθανό να εξελιχθεί γρήγορα. Η εν λόγω ρύθμιση διαφέρει επίσης σημαντικά μεταξύ των δικαιοδοσιών και ως εκ τούτου υπόκειται σε σημαντική αβεβαιότητα. Διάφορα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα σε χώρες σε όλο τον κόσμο ενδέχεται στο μέλλον να υιοθετήσουν νόμους, κανονισμούς, οδηγίες ή άλλες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σοβαρά την παροχή των Υπηρεσιών από τον φορέα BitMarkets. Η μη συμμόρφωση το φορέα BitMarkets και των θυγατρικών του ή των Χρηστών με οποιουσδήποτε νόμους, κανόνες και κανονισμούς, ορισμένοι από τους οποίους ενδέχεται να μην υπάρχουν ακόμη ή να υπόκεινται σε ερμηνεία και να υπόκεινται σε αλλαγές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποικίλες δυσμενείς συνέπειες εις βάρος του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων αστικών ποινών και προστίμων. Ο φορέας BitMarkets δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι του Χρήστη για τις συνέπειες αυτές.

  • Νέοι ή μεταβαλλόμενοι νόμοι και κανονισμοί ή ερμηνείες των υφιστάμενων νόμων και κανονισμών ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς και αρνητικά την αξία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τη ρευστότητα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στη διεπαφή.

  • Στο βαθμό που ο φορέας BitMarkets και οι θυγατρικές του ενδέχεται να απαιτείται να λάβουν άδειες, εγκρίσεις ή/και εγκρίσεις (συλλογικά, οι "Ρυθμιστικές εγκρίσεις") σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία για να προσφέρουν τις Υπηρεσίες, αλλά δεν είναι σε θέση να λάβουν τις εν λόγω Ρυθμιστικές εγκρίσεις ή εάν οι εν λόγω Ρυθμιστικές εγκρίσεις δεν ανανεωθούν ή ανακληθούν για οποιονδήποτε λόγο από τις αρμόδιες αρχές, οι Χρήστες στην εν λόγω δικαιοδοσία δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

  • Περαιτέρω, είναι δύσκολο να προβλεφθεί πώς ή αν οι κυβερνήσεις ή οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να εφαρμόσουν οποιεσδήποτε αλλαγές στους νόμους και τους κανονισμούς που επηρεάζουν το εμπόριο κρυπτονομισμάτων. Σε περίπτωση που το κόστος (οικονομικό ή άλλο) συμμόρφωσης με τέτοιους νεοεισαχθέντες κανονισμούς υπερβεί ένα ορισμένο όριο, η παροχή των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι πλέον εμπορικά βιώσιμη στη σχετική δικαιοδοσία και ο φορέας BitMarkets και οι θυγατρικές του ενδέχεται να επιλέξουν να διακόψουν την παροχή των Υπηρεσιών στους Χρήστες στην εν λόγω δικαιοδοσία.

 • Ενδέχεται να υπάρξουν κίνδυνοι που σχετίζονται με θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πολέμους, τρομοκρατικές επιθέσεις, ταραχές, πολιτικές αναταραχές, ευρέως διαδεδομένες μεταδοτικές ασθένειες και άλλα γεγονότα που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του φορέα BitMarkets και των θυγατρικών του.

  • Η Διασύνδεση ή οι Υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπούν, να ανασταλούν ή να καθυστερήσουν λόγω θεομηνίας, φυσικών καταστροφών, πολέμων, τρομοκρατικών επιθέσεων, ταραχών, πολιτικών ταραχών, ευρέως διαδεδομένων μεταδοτικών ασθενειών και άλλων γεγονότων που δεν ελέγχονται από τον φορέα BitMarkets και τις Συνεργαζόμενες εταιρείες του. Τέτοια γεγονότα θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε αβεβαιότητα στις οικονομικές προοπτικές των παγκόσμιων αγορών και δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα επηρεαστούν τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διασύνδεσης. Σε τέτοια γεγονότα, η τιμή αγοράς και η ζήτηση για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τα πλασματικά νομίσματα στη Διασύνδεση ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν σημαντικά.

  • Τα κρυπτονομίσματα και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων είναι μια σχετικά νέα και δυναμική τεχνολογία. Εκτός από τους κινδύνους που επισημαίνονται στο παρόν, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και των πλαστικών νομισμάτων στη Διασύνδεση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ο φορέας BitMarkets δεν μπορεί να προβλέψει. Οι εν λόγω κίνδυνοι ενδέχεται να υλοποιηθούν περαιτέρω ως απρόβλεπτες παραλλαγές ή συνδυασμοί των κινδύνων που αναφέρονται στο παρόν.

3. Καμία συμβουλή

Ο φορέας BitMarkets και οι Συνεργάτες του δεν παρέχουν επενδυτικές συμβουλές ή συμβουλές σχετικά με τεχνικές συναλλαγών, μοντέλα, αλγόριθμους ή οποιεσδήποτε σχετικές πτυχές. Καμία πληροφορία στη Διασύνδεση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί επιχειρηματική, νομική, οικονομική ή φορολογική συμβουλή σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών ή τη διαπραγμάτευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή πλασματικών νομισμάτων. Ο Χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται τους δικούς του νομικούς, οικονομικούς, φορολογικούς ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών.

Επιστροφή στην κορυφή