Σχετικά με το BITmarkets

99.9 %

από κεφάλαια σε Cold Storage

Σχεδόν 0

Σχεδόν Μηδενικός Χρόνος Διακοπής Λειτουργίας με Καυτές Αναβαθμίσεις

1 εκατομμύριο +

Αιτήματα Παραγγελίας/ών

Πλήρως Αυτοφιλοξενούμενο

Υποδομή

Ομάδα Αντιπροσώπων

Peter Sumer

Peter Sumer

CEO

Tai Peckol

Tai Peckol

Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Ágnes Brányik

Ágnes Brányik

Υπεύθυνος Περιοχής Ανατολικής Αφρικής

Maria Boulogeorgou

Maria Boulogeorgou

Διευθυντής περιοχής Νότιας Ευρώπης

Adewale Adeyeye

Adewale Adeyeye

Υπεύθυνος Περιοχής Δυτικής Αφρικής

Ali Daylami

Ali Daylami

Επικεφαλής Data Analytics

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών

Tomáš Krejči

Tomáš Krejči

Διευθυντής λογαριασμού

Προβλήθηκαν στα media

Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας

Join

Δοκιμάστε να προσκαλέσετε τους φίλους σας και να κερδίσετε μαζί

10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.